Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Studietilbud Høgskolen i Harstad

Nedenfor finner du hele vårt studietilbud:

Masterprogram – 90 eller 120 studiepoeng
Funksjonshemming og deltakelse (Tromsø)

Master

Oppstart: Høsten 2015
Søknadsfrist: 15. april 2015
Søknad: Lokalt opptak
Ledelse

Master

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 15. april 2015
Søknad: Lokalt opptak
Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)

Master - samarbeid med UiT

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 15. april 2015
Søknad: Lokalt opptak UiT
Barnevern

Master - samarbeid med UiT

Oppstart: Høsten 2015
Søknadsfrist: 15. april 2015
Søknad: Lokalt opptak UiT
Velferdsstatens strukturer

Enkeltemne - 10 studiepoeng (kan tas som
del av Master)

Oppstart: Høsten 2015
Søknadsfrist: 15. april 2015
Søknad: Lokalt opptak
Vitenskapsteori - forskningsmetode

Enkeltemne - 20 studiepoeng (kan tas som
del av Master) 

Oppstart: Høsten 2015
Søknadsfrist: 15. april 2015
Søknad: Lokalt opptak

Bachelorprogram – 180 studiepoeng
Barnevern

Bachelor

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 1.3 eller 15.4
Søknad: Samordna opptak
Barnevern

Bachelor - Deltid

Oppstart: Høst 2015
Søknadsfrist: 1.3 eller 15.4
Søknad: Samordna Opptak 
Sykepleie

Bachelor

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 1.3 eller 15.4
Søknad: Samordna opptak
Sykepleie

Bachelor - Deltid

Oppstart: Vår 2015
Søknadsfrist: 20.10.2014
Søknad: Lokalt opptak
Vernepleie

Bachelor

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 1.3 eller 15.4
Søknad: Samordna opptak
Vernepleie

Bachelor -Deltid - Alta

Oppstart: Vår 2015
Søknadsfrist: UTLØPT
Søknad: Lokalt opptak
Retail Management

(Tidl. Handel, service og logistikk)
Bachelor

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 1.3 eller 15.4
Søknad: Samordna opptak
Regnskap og revisjon

Bachelor

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 1.3 eller 15.4
Søknad: Samordna opptak
Økonomi og ledelse

Bachelor

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 1.3 eller 15.4
Søknad: Samordna opptak
Økonomi og ledelse - Regnskapsfører

Bachelor

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 1.3 eller 15.4
Søknad: Samordna opptak
Internasjonal beredskap

Bachelor - samarbeid med nbsk og HiN

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 1.3 eller 15.4
Søknad: Samordna opptak

Årsstudium – 60 studiepoeng
Praktisk prosjektledelse

Årsstudium

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 1.3 eller 15.4
Søknad: Samordna opptak
Økonomi og ledelse

Årsstudium

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 1.3 eller 15.4
Søknad: Samordna opptak
Travel and Tourism Management - Online

Årsstudium

Oppstart: Våren 2015
Søknadsfrist: UTLØPT
Søknad: Lokalt opptak
Advanced Marketing

Tredjeårs fordypning; bachelor

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 15.04.2015
Søknad: Lokalt opptak
Revisjonsfag

Tredjeårs fordypning; bachelor

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 15.04.2015
Søknad: Lokalt opptak
Experience Marketing

Tredjeårs fordypning; bachelor

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 15.04.2015
Søknad: Lokalt opptak
Økonomistyring

Tredjeårs fordypning; bachelor

Oppstart: Hver høst
Søknadsfrist: 15.04.2015
Søknad: Lokalt opptak

Videreutdanning
Videreutd i Kognitiv adferdsterapi

Videreutdanning -  30 studiepoeng

Oppstart:Høsten 2015
Søknadsfrist: 15.04.2015
Søknad: Lokalt opptak 

 

Montessoripedagogikk

Videreutdanning -  60 studiepoeng

Oppstart: Høsten 2015
Søknadsfrist: 15.04.2015
Søknad: Lokalt opptak 

 
Ledelse og styring i helsesektoren

Videreutdanning - 60 studiepoeng

Oppstart: Høsten 2015
Søknadsfrist: 01.05.2015
Søknad: Lokal søknad 

 
Videreutd i pedagogisk psykologisk praksis

Videreutdanning - 30 studiepoeng

Oppstart: Høsten 2014
Søknadsfrist: UTLØPT
Søknad:Lokalt opptak 

 
Aldring og eldreomsorg

Videreutdanning - 60 studiepoeng

Oppstart: Høsten 2015
Søknadsfrist: 15.04.2015
Søknad: Lokalt opptak
Helserett

Kurs - 10 studiepoeng

Oppstart: Våren 2015
Søknadsfrist: UTLØPT
Søknad: Lokalt opptak
Psykisk helsearbeid

Videreutdanning - 60 studiepoeng

Oppstart: Høsten 2016
Søknadsfrist:
Søknad: Lokalt opptak
Psykososialt arbeid med barn og unge - HARSTAD

Videreutdanning - 60 studiepoeng

Oppstart: Høsten 2015
Søknadsfrist: 15.04.2015
Søknad: Lokalt opptak
Psykososialt arbeid m barn og unge - FINNSNES

Videreutdanning - 60 studiepoeng

Oppstart; Høsten 2015
Søknadsfrist: 15.04.2015
Søknad: Lokalt opptak 
Smerte og smertelindring

Videreutdanning - 15 studiepoeng

Oppstart: Våren 2015
Søknadsfrist: UTLØPT
Søknad: Lokalt opptak
Sykepleie til pasienter med alvorlige sykdomstilstander

Videreutdanning - 15 studiepoeng

Oppstart: Høsten 2015
Søknadsfrist: 15.04.2015
Søknad: Lokalt opptak

Enkeltemner & Kurs
Velferdsstatens strukturer

Enkeltemne - 10 studiepoeng

Oppstart: Høst 2015
Søknadsfrist: 15.04.2015
Søknad: Lokalt opptak

Vitenskapsteori - forskningsmetode

Enkeltemne - 20 studiepoeng

Oppstart: Høst 2015
Søknadsfrist: 15.04.2015
Søknad: Lokalt opptak

Petroleum (HSLPET)

Enkeltemne - 15 studiepoeng

Oppstart: Våren 2015
Søknadsfrist: UTLØPT
Søknad: Lokalt opptak
Deltakelse

Enkeltemne - 15 studiepoeng

Oppstart: Vår 2015
Søknadsfrist: UTLØPT
Søknad: Lokalt opptak 

 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. StudentWeb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon