Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Eksamen

Studieseksjon • Oppdatert 28.10.2015

Oppmelding

Oppmelding til eksamen gjøres av den enkelte student i StudentWeb. Alle studenter som er knyttet til et studieprogram må hvert semester godkjenne utdanningsplan del 2 i StudentWeb. Normalt vil studenten automatisk bli oppmeldt til emner som skal vurderes/eksamineres inneværende semester. Som student har du selv plikt til å kontrollere at oppmeldingen har funnet sted (se StudentWeb under Innsyn og Vurderingsmelding).

Studenter som kun tar enkeltemner er ikke knyttet til et studieprogram, og må selv sørge for å melde seg til eksamen innen tidsfristen (se StudentWeb under Registreringer og Meldinger).

Fristen for oppmelding er 1. oktober for eksamen i høstsemesteret og 1. mars for eksamen i vårsemesteret. Semesteravgift må være betalt før oppmelding.

Har du glemt å melde deg opp til eksamen innen frist? Bruk skjema "Oppmelding til vurdering" som du finner på siden "e-skjema".

Link til StudentWeb finner du øverst (i det blå feltet) og nederst på alle sider.

Les også: Veiledning om StudentWeb.

Eksamensavvikling

Eksamensavviklingen ved Høgskolen i Harstad er regulert av følgende bestemmelser:
Lov om universiteter og høyskoler (lovdata)
Forskrift om studier ved Høgskolen i Harstad

Innlevering med eksamensstatus (hjemmeeksamen og fordypningsoppgave)

Eksamensbesvarelsen leveres i Fronter som en fil. Forside til eksamensbesvarelse skal inkluderes i filen. Eventuelle vedlegg skal også inkluderes i filen.

Wordmal med eksamensforside - basert på oppgavetekniske retningslinjer for skriftlige studentarbeider
Brukerveiledning til Wordmalen

Rutinebeskrivelse og brukerveiledning: eksamen levert i Fronter

Plagiering og plagieringskontroll

Oppgavetekniske krav

Oppgavetekniske krav til skriftlige studentarbeider

Bibliotek: Kildehenvisning og litteraturlister

Innlevering av masteroppgave

Forside til masteroppgave

Eksamensavvikling ved annen skole

Studenter ved Høgskolen i Harstad kan søke om å få avlegge Eksamen ved annen skole.

Eksamensavvikling på Høgskolen i Harstad for studenter ved andre høgskoler og universitet

Studenter ved andre høgskoler og universitet har mulighet å avlegge eksamen ved Høgskolen i Harstad. Kontaktperson ved Høgskolen i Harstad er Sissel Berg Grimsbo. HiH tar et administrasjonsgebyr på kr 1.000,- per eksamen, i tillegg kommer betaling for eksamensvakt på kr 200,- per time. Dersom eksamen varer utover høgskolens ordinære arbeidstid belastes ytterligere kr 450,- per time.

Særordninger

Retningslinjer for behandling av søknader om tilrettelegging av eksamen.
Bruk skjema "Søknad om tilrettelegging ved vurdering" som du finner på siden "e-skjema".

Karaktersetting

Universitets- og høgskolerådet har utarbeidet generelle, kvalitative beskrivelser for de nye karaktertrinnene – Nasjonal karakterskala. Høgskolen i Harstad følger disse anbefalingene.

Klage, Begrunnelse

Klage over formelle feil ved eksamen, klage over karakterfastsetting og rett til begrunnelse er regulert av følgende:
Lov om universiteter og høyskoler (lovdata)
Forskrift om studier ved Høgskolen i Harstad

Bruk skjema "Forespørsel om begrunnelse" eller "Klage på karakterfastsetting" som du finner på siden "e-skjema".

Henvendelser - spørsmål

Ved henvendelse til Servicetorget kan du få hjelp med karakterutskrift, bekreftelser etc. Lurer du på fortolkning av regler eller har spørsmål vedrørende eksamensavvikling kan du ta kontakt med Studieseksjon i Havnegata 1, 2. etasje.

Hjelpemiddelliste

Helse- og sosialfag Økonomi- og samfunnsfag
  2015 Høst
  2015 Vår
  2014 Høst 
2014 Vår  
 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon