Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Eksamen

Studieseksjon • Oppdatert 31.10.2014

Oppmelding

Oppmelding til eksamen gjøres av den enkelte student i StudentWeb. Alle studenter som er knyttet til et studieprogram må hvert semester godkjenne utdanningsplan del 2 i StudentWeb. Normalt vil studenten automatisk bli oppmeldt til emner som skal vurderes/eksamineres inneværende semester. Som student har du selv plikt til å kontrollere at oppmeldingen har funnet sted (se StudentWeb under Innsyn og Vurderingsmelding).

Studenter som kun tar enkeltemner er ikke knyttet til et studieprogram, og må selv sørge for å melde seg til eksamen innen tidsfristen (se StudentWeb under Registreringer og Meldinger).

Fristen for oppmelding er 1. oktober for eksamen i høstsemesteret og 1. mars for eksamen i vårsemesteret. Semesteravgift må være betalt før oppmelding.

Har du glemt å melde deg opp til eksamen innen frist? Bruk skjema "Oppmelding til vurdering" som du finner på siden "e-skjema".

Link til StudentWeb finner du øverst (i det blå feltet) og nederst på alle sider.

Les også: Veiledning om StudentWeb.

Eksamensavvikling

Eksamensavviklingen ved Høgskolen i Harstad er regulert av følgende bestemmelser:
Lov om universiteter og høyskoler
Forskrift om vurdering
Utfyllende regler til Forskrift om vurdering

Innlevering med eksamensstatus (hjemmeeksamen og fordypningsoppgave)

Eksamensbesvarelsen leveres i Fronter som en fil. Forside til eksamensbesvarelse skal inkluderes i filen. Eventuelle vedlegg skal også inkluderes i filen.

Rutinebeskrivelse og brukerveiledning: eksamen levert i Fronter

Les også:Plagiering og plagieringskontroll

Oppgavetekniske krav

Tekniske krav og nyttig informasjon knyttet til skriftlige arbeidskrav, hjemmeeksamener og fordypningsoppgaver finner du i Oppgavetekniske krav til skriftlige studentarbeider.

Les også: Bibliotek: Kildehenvisning og litteraturlister.

Innlevering av masteroppgave

Forside til masteroppgave

Eksamensavvikling ved annen skole

Studenter ved Høgskolen i Harstad kan søke om å få avlegge Eksamen ved annen skole.

Eksamensavvikling på Høgskolen i Harstad for studenter ved andre høgskoler og universitet

Studenter ved andre høgskoler og universitet har mulighet å avlegge eksamen ved Høgskolen i Harstad. Kontaktperson ved Høgskolen i Harstad er Sissel Berg Grimsbo. HiH tar et administrasjonsgebyr på kr 1.000,- per eksamen, i tillegg kommer betaling for eksamensvakt på kr 200,- per time. Dersom eksamen varer utover høgskolens ordinære arbeidstid belastes ytterligere kr 450,- per time.

Særordninger

Retningslinjer for behandling av søknader om tilrettelegging av eksamen.
Bruk skjema "Søknad om tilrettelegging ved vurdering" som du finner på siden "e-skjema".

Karaktersetting

Universitets- og høgskolerådet har utarbeidet generelle, kvalitative beskrivelser for de nye karaktertrinnene – Nasjonal karakterskala. Høgskolen i Harstad følger disse anbefalingene.

Klage, Begrunnelse

Klage over formelle feil ved eksamen, klage over karakterfastsetting og rett til begrunnelse er regulert av følgende bestemmelser:
Lov om universiteter og høyskoler
Forskrift om vurdering
Utfyllende regler til Forskrift om vurdering

Krav om begrunnelse eller klage Bruk skjema "Forespørsel om begrunnelse" eller "Klage på karakterfastsetting" som du finner på siden "e-skjema".

Henvendelser - spørsmål

Ved henvendelse til Servicetorget kan du få hjelp med karakterutskrift, bekreftelser etc. Lurer du på fortolkning av regler eller har spørsmål vedrørende eksamensavvikling kan du ta kontakt med Studieseksjon i Havnegata 1, 2. etasje.

Hjelpemiddelliste

Helse- og sosialfag Økonomi- og samfunnsfag
  2014 Høst 
2014 Vår 2014 Vår 
  2013 Høst
  2013 Vår
  2012 Høst
  2012 Vår
  2011 Høst
2011 Vår 2011 Vår
  2010 Høst
  2010 Vår
 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. StudentWeb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon