Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Strategi

Høgskolen i Harstads visjon er:  -med rom for store ambisjoner

Om HiHs rolle heter det i Strategiplanen for 2012-2016:

I 2005 fikk vi ny universitets- og høgskolelov i Norge. Den vektlegger bl.a. at studentene skal ha et godt læringsmiljø. Arbeidstilsynet har ansvaret for å påse at institusjonene tar § 4-3 om Læringsmiljø på alvor.

HiH ble - som en av de første høgskolene - kontrollert av Arbeidstilsynet i februar 2006. Det psykososiale og det fysiske miljø ble undersøkt. Konklusjonen fra inspektørene om læringsmiljøet var svært positiv. Det ble spesielt pekt på at Høgskolen i Harstad utmerker seg med:

 

Link til Rapport 2014 / Plan 2015

 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon