Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Undervisningsprisen

Høgskolen i Harstad ønsker å stimulere til og påskjønne tiltak som fremmer god undervisning. I 2006 ble det derfor besluttet å tildele en årlig undervisningspris. Prisen er kr. 20.000 og ledsages av et diplom med sammendrag av begrunnelsen for tildelingen.

Undervisningsprisen

2014-2015
DITT FORSLAG

2013-2014
Rikke Rindahl Bendiksen

2012-2013
Gerd Rønning Hansen/
Elin Kristiansen

2011-2012
Håvard Olsen

2010-2011
Birgitta Bjørkén

2009-2010
Elin Sylte

2008-2009
Elsa Solstad

2007-2008
Arild Wikan

2006-2007
Anne Karin Arvola
Viggo Andreassen

Hvem kan motta prisen?

Prisen skal gå til enkeltpersoner, eller mindre grupper, som underviser i et felles emne/fag ved HiH. Vedkommende må være tilsatt i minimum 50 % stilling ved HiH, og kan ikke ha hovedtilknytning til annen utdanningsinstitusjon.

Les også: Reglement for Undervisningsprisen.

Begrunnelse for tildeling

Prisen deles ut for lærerens/gruppens fremragende undervisning i inneværende studieår, og det skal legges vekt på hvordan denne undervisningen oppfattes og beskrives av studentene. Det skal legges stor vekt på faglig engasjement, fokus på studentene, god tilrettelegging for læring i emnet og stadig utvikling av undervisningen innholdsmessig og metodisk. Videre skal det fokuseres på hvordan læreren støtter studentenes læringsprosesser og deres evne til å vurdere egen læring.

Praktiske opplysninger

Bare studenter ved HiH kan fremme forslag på kandidater. Er du student hos oss inviteres du herved til å levere ditt forslag til Studentparlamentet innen 15. mai 2015.

Forslag til kandidater

Undervisningspris Forslag

En egen jury vurderer kandidatene og foretar tildeling. Kunngjøring og overrekkelse vil finne sted ved offisiell studiestart høsten 2015.

 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon