Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Om kvalitetssystemet

Beskrivelse av kvalitetssystemet ved Høgskolen i Harstad

Fem kvalitetsområder

Høgskolens kvalitetssystem er bygget opp som et studieløp med fem kvalitetsområder. Dette er illustrert i figur nedenfor. Systemet kvalitetssikrer aktiviteter og prosesser fra rekruttering av studenter til studentene har gjennomført sine kurs- eller studieløp ved høgskolen, og deretter har gått ut i arbeidslivet etter fullførte studier.

Systemet bygger på rutiner som er nært knyttet til læringsprosessene og læringsmiljøet ved høgskolen, og omfatter alle prosesser som har betydning for studiekvaliteten. Den enkelte rutine er bygd opp slik:

 

Rutinebeskrivelsene er forholdsvis korte. Operative prosedyrer som beskriver hvordan aktivitetene i rutinene skal gjennomføres er utarbeidet der dette er vurdert som hensiktsmessig.

Dersom det ikke er gitt detaljerte føringer i prosedyrer på institusjonsnivå oppfordres instituttene / seksjonene til å utarbeide lokale prosedyrer til bruk i det enkelte institutt / seksjon ut fra eget behov.

Kvalitetssikring av desentralisert utdanning, internasjonalisering, og eksternt finansiert virksomhet (EFV) skal ivaretas innenfor ordinære rutiner såfremt ikke annet er særskilt opplyst.

Momentum - en kvalitetsformel for Høgskolen i Harstad

Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Harstad har fått navnet Momentum.

Navnet gjenspeiler vår kvalitetsformel som lyder P=m*v hvor:

- “P” er Momentum - HiH i bevegelse mot et felles visjon 
- “m” menneskene i HiH
- “v” farten i samme retning.

Vår kvalitetsformel er ganske enkelt sagt; drivkraften mot vårt felles mål: - ledende læringsmiljø i landsdelen.

Kvalitetssystemet ved Høgskolen i Harstad skal:

Grunnleggende prinsipper for det kontinuerlige kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Harstad:

Kvalitetsutvalget

Kvalitetsutvalget (KU) skal være en aktiv pådriver og oppfølgingsinstans for god undervisning og studiekvalitet. KU har en sammensetning som legger til rette for aktiv studentmedvirkning og direkte oppfølging gjennom sentrale ledere i høgskolen.

 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon