Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Om "Mitt Ståsted"

Alle studenter og ansatte er velkommen til å si fra om forhold som det er viktig å følge opp. Dette kan blant annet være forhold som ikke er i tråd med krav eller standarder, for eksempel at frister for sensur ikke blir overholdt, eller forhold som er uønskede eller uheldige for kvaliteten i studietilbud og/eller læringsmiljøet ved Høgskolen i Harstad. Du kan også bruke Mitt Ståsted til å gi oss forslag til endringer som vil kunne forbedre måten høgskolen arbeider for å nå sine mål.

Utfylling av skjemaet

Fyll ut feltene så nøyaktig og detaljert som mulig. Dette letter oppfølgingen av meldingen din. Alle meldinger bør ha forslag til hvordan problemet kan løses. Ofte har den som opplever gitte forhold også de beste forutsetninger for å beskrive hvordan det egentlig bør være/ kan gjøres. Husk å registrere navn og e-postadresse.

Oppfølging av meldinger

Meldinger registreres av kvalitetskoordinator og blir deretter videresendt, med kopi til melder, for saksbehandling hos ansvarlige leder for det området meldingen omhandler. Saksbehandler er ansvarlig for å gi en tilbakemelding om hvordan saken vil bli fulgt opp. Tilbakemelding skal sendes til melder innen 3 uker.

Spørsmål vedrørende tilbakemelding kan rettes til saksbehandler, mens forhold vedrørende saksgang og frister rettes til kvalitetskoordinator.

Dokumentoversikt (EK): Tilbakemeldinger fra studenter og medarbeidere.
Mitt Ståsted (webform).

 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon