Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Norges første flerfaglige høgskole

Fra HiHs 25 års jubileum høsten 2008: 1 mill fra Harstad Sparebank. Rektor og direktør mellom banksjef Tore Karlsen t.h. og nest- leder i bankens styre Ole Andreassen t.v.

Undervisningen av de første studentene ved det som skulle bli Høgskolen i Harstad startet i august 1983. Den offisielle åpningen fant sted etter semesterstart: den 28. oktober 1983.

I Harstad Tidende fra den gang kan vi lese: ”Skolens første studietilbud er en treårig vernepleierutdanning. I det første kullet ble det tatt opp 25 studenter. Nye studietilbud kan med tiden komme inn under fellesbetegnelsen Høgskolen i Harstad.”

Det hele startet altså med utdanning av 25 vernepleiere høsten 1983 i Magnusgate 1 – i nærheten av dagens lokaler. Men byen hadde fra før utdanning av sykepleiere. Den private Røde Kors Sykepleierskole for Nord Norge hadde etablert en filialklasse i Harstad i 1982.

I 1986 overtok staten all privat helsefaglig utdanning på høgskolenivå – inkludert den lille filialen i Harstad. Dermed var det duket for innlemmelse av sykepleierutdanningen i HiH - og studietilbudet ble doblet!

Omtrent på tilsvarende måte kom samme året de økonomisk/administrative fag inn i HiH-systemet. Revisorskolen, en privat stiftelse, ble flyttet fra Tromsø til Harstad i 1985. Året etter ble den overtatt av staten og innlemmet i HiH.

Vernepleierne hadde dermed etter tre år fått selskap av sykepleierne og økonomene. Slik ble HiH en fullverdig høgskole – Norges første flerfaglige høgskole, med helsefag- og distriktshøgskole-utdanninger samlet i en institusjon i 1986.

Høgskolens fanfare
Topp læringsmiljø på kaikanten
Bildegalleri

 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon