Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Tilgang hjemmefra? VPN

En stor del av bibliotekets ressurser krever at du er innenfor HiHs nett. Ønsker du tilgang til bibliotekets databaser og andre web-baserte tjenester som til vanlig krever at man er på HiH når du er utenfor høgskolens område?

VPN (Virtual Private Network) gir deg mulighet til å bruke skolens ressurser hjemmefra. Du får også mulighet til å koble deg til ditt hjemmeområde.

IP adresse: 158.39.94.3. Følg instruksjonene på skjermen og støtt deg gjerne til brukerveiledningen

Studenter: Brukernavnet er ditt studentnummer@stud.hih.no (000000@stud.hih.no)

Sjekk brukerveiledningene for å sette opp VPN

Ansatte:
VPN er satt opp til alle ansatte. Hvis du ønsker å sette dette opp på en privat PC så kan dere støtte dere til brukerveiledningen

 

 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon