Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

- Vi ska’ nu ikkje klage for mye

- Kvinner i nord er sterke i sjela, men bærer på mange undertrykte kroppslige plager, sier førstelektor Gunn Tove Minde. I august foredrar hun om emnet på en internasjonal sirkumpolar konferanse i Alaska.

Førstelektor Gunn Tove Minde.

Sosiolog Gunn Tove Minde har, med sin samiske bakgrunn, vært svært opptatt av problemstillinger knyttet til samiske miljøer.

Men da hun fikk sjansen til å delta på International Congress on Circumpolar Health, bestemte hun seg for å utvide perspektivet til å berøre kvinners helse generelt i nordområdene.

- Kvinner i vår landsdel – på tvers av etniske skiller - har lært seg til «å stå han av», «ikkje syte og bæse». De oppdras nærmest til å undertrykke sine plager, sier Minde.

- I f.eks. mine egne hjemtrakter fikk vi under oppveksten lære oss uttrykket «trø under føten». Det var der problemene hørte hjemme.  

- Undersøkelser viser at kvinner i nord har bedre psykisk helse enn ellers i landet - men de bærer på mange fysiske helseplager. Finnmark er f.eks. det fylket som bruker minst psykofarmaka per innbygger – med Troms på en god andreplass. Det sentrale Østland topper statistikken.

- Kvinner nordpå lærer seg til å undertrykke plagene – og ikke snakke om følelser. Men undertrykkinga setter seg i kroppen. Jeg knytter dette an til kultur. Det går fra mor til datter. Kroppen er bærer av en kultur, der kvinnene står sentralt.

- Jeg har intervjuet eldre kvinner og menn i vår region, og funnene bekrefter bildet av psykisk sterke kvinner.  Typisk er det at når de kommer til legen, så får han høre at «Nei,…. det går nu bra. Æ har ikkje vondt noe sted.»        

- Jeg er opptatt av at helsevesenet blir bevisst på denne type holdning – særlig hos eldre – og at man tar det på alvor og forholder seg til det. Det legen hører uttalt, er slett ikke alltid dekkende for den faktiske situasjonen for disse kvinnene. Det vet vi i familien, og vi kan bidra til å utfylle bildet. Det bør helsevesenet merke seg, avslutter Gunn Tove Minde, som er spent på om dette er gjenkjennbare problemstillinger også i andre deler av det sirkumpolare nord. 

International Congress on Circumpolar Health 5 -10 August

Publisert: 25.06.2012 12:15 av Kjetil Nilsen

« Tilbake
Legg til kommentar
Legg til kommentar


Legg til Avbryt
1 Kommentar

Lykke til

Kommentar av Jan Meyer. Dato 02.07.2012 kl. 22:34

Det er bra og jeg ønsker deg lykke til og god tur når det skjer.
Nytt innlegg Svar på innlegg Varsle
Legg til kommentar


Legg til Avbryt
På hvilket grunnlag vil du klage inn denne kommentaren?
Send klage Avbryt
 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon