Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Professor II ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Rikke Gürgens Gjærum – professor i anvendt teater ved Høgskolen i Harstad – er tilsatt i bistilling som professor II ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Professor Rikke Gürgens Gjærum - nå også med bistilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

I sin nye bistilling blir Rikke Gürgens Gjærum knyttet til fagteamet ved Master i Estetikk. Der skal hun lede  delen om «Anvendt teater».

Hun opplyser at Masteren er resultat av et innovativt samarbeid mellom tre studieretninger med en felles overbygning i «Vitenskapsteori og metodikk» og i  «Estetikk». De tre studieretningene er: «Kunst- og designdidaktikk», «Kunst, design og entreprenøskap» og «Drama og teaterkommunikasjon».

Gürgens Gjærum ble tilkjent professorkompetanse kun 38 år gammel, i mai 2011 på bakgrunn av sitt FoU-arbeid etter fullført doktorgrad.

Hun er dr. art fra NTNU (2004) og har i dag en post. doc. stilling ved Høgskolen i Harstad - bl.a. tilknyttet Master i Funskjonshemming og deltakelse.

Gürgens Gjærum har en bred yrkeserfaring fra høgere utdanning, med undervisning innen flere fagområder; har utviklet flere nye studier; og veiledet på alle nivå.

Hun har også erfaring fra ulike sider ved teaterproduksjon. Det meste av hennes kunstneriske- og kunstpedagogiske virksomhet er knyttet til anvendt teater, og spesielt fra den inkluderende gruppen; ”Usedvanlig teater” ved HiH - et alternativt pedagogisk opplegg på vernepleierutdanningen.  

Gjærums faglige virke har først og fremst vært knyttet til helse- og sosialfag. Tilnærmingen til drama/teater er likevel preget av en utvidet fagforståelse, med det anvendte teater som profil. Hun har anvendt drama/teater i forhold til bl.a. funksjonshemming, næringsliv, organisasjonsarbeid og universitet- og høgskolepedagogikk.

Publisert: 21.05.2012 07:15 av Kjetil Nilsen

« Tilbake
Legg til kommentar
Legg til kommentar


Legg til Avbryt
 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon