Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Millionstøtte styrker samarbeid med russiske partnere

Tematisk nettverk rettet mot små og mellomstore bedrifter, ledet av Høgskolen i Harstad, med 2,7 millioner i prosjektstøtte fra Senter for Internasjonal Utdanning (SIU).

 


Prosjektkoordinator Svein Tvedt Johansen sammen med kollegaer fra Murmansk Humanities Institute: Tatiana Telpner og Elena Luppii.

Støttebeløpet fra SIU strekker seg over tre år og skal dekke ulike aktiviteter som vil styrke samarbeidet mellom HiH og partnerinstitusjoner i nordvest-Russland.

De aktuelle institusjonene der er Syvtyvkar State University, i delrepublikken Komi, og Murmansk Humanities Institute.

Prosjektet bygger på ideen om å utnytte hver av de tre institusjonenes styrke med studentpraksis i bedrifter og kursutvikling innen økonomi- og ledelsesfag.

Likeverdig samarbeid
HiH kan spesielt tilføre bred erfaring med bruk av studentbedrifter i undervisningen og næringsrettede prosjekter, som f.eks. det aktuelle «Bedriftsutvikling i den grenseløse regionen Sápmi».

Murmansk Humanities Institute (MHI) har lenge samarbeidet med Murmansk kommune om utvikling og støtte til små og mellomstore bedrifter, og deltar i Nota BENe, et prosjekt som stimulerer til entreprenørskap i grenseområdene i nord.    

Syvtyvkar State University har utviklet flere kurs innen økonomi- og ledelsesutdanning, med spesiell vektlegging av nordområdeperspektivet. Universitetet er dessuten i ferd med å etablere en ny «business school», der internasjonalisering og økonomisk virksomhet i nordområdene vil få en fremtredende plass.

Modell som kan utvides 
Tilskuddet fra SIU, som strekker seg til 2015, og vil også omfatte finansiering av studentutveksling for russiske og norske studenter, der opphold i bedrift er tenkt kombinert med skriving av avhandling.

Utvikling av et felles norsk-russisk kurs i ledelse av små og mellomstore bedrifter, inngår også i prosjektplanene.

- Prosjektstøtten fra SIU gjør det mulig å utvikle en samarbeidsmodell som vi håper å kunne utvide senere til å omfatte andre deler av de sirkumpolare områdene, dvs  Canada, Alaska, Island og Finland, opplyser prorektor Svein Tvedt Johansen - koordinator for prosjektet. 

Publisert: 18.05.2012 13:00 av Kjetil Nilsen

« Tilbake
Legg til kommentar
Legg til kommentar


Legg til Avbryt
 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon