Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Sparebank 1 Nord-Norge inviterer til presentasjon av Konjunkturbarometer for Nord-Norge.

Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes. 
Foto: Anita Arntzen.

Konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes blir å høre på Høgskolen i Harstad mandag kl. 11:00, der han vil legge fram bankens årlige Konjunkturbarometer for landsdelen.

- I fjorårets høstutgave så vi på utviklingen i viktige nordnorske næringer. Generelt går nordnorsk økonomi godt og store næringer leverer jevnt over gode resultater, heter det i en pressemelding fra banken.

- Med et stramt arbeidsmarked blir en av landsdelens største utfordringer å tilrettelegge og skape lokale ringvirkninger. I vårens utgave ser vi på produksjonen i landsdelen.

- Dette gjør vi gjennom å kartlegge den nordnorske industrien. I tillegg presenterer vi de viktigste næringene og ser på den økonomiske utviklingen siste halvår.

Vårens Arena omhandler unge og økonomi. Hvordan tenker unge om egen økonomi, og hva er viktige drivere?

TID: Mandag 14. mai kl. 11.00
STED: Høgskolens store auditorium 
Servering av lunch i Høskolens kantine kl. 12.15
Bindende påmelding innen 11. mai til: torill.jensen@snn.no Telefon 902 17 659.

Publisert: 11.05.2012 13:20 av Kjetil Nilsen

« Tilbake
 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon