Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

- Beste norske lærebok i mikroøkonomi

Rosende og hyggelige ord til instituttleder Viggo Andreassen under boklansering på Høgskolen i Harstad i dag.

Viggo Andreassen (t.v.) gratuleres av Erlend Gulbrandsen fra Cappelen Damm Akademisk.

I anledning utgivelse av instituttleder Viggo Andreassens bok "Innføring i mikroøkonomi", ble en offisiell boklansering avholdt på høgskolen i dag, med taler og fingermat.

Etter et kunstnerisk innslag, der Ronald Kvitvik Aune framførte America av Simon & Garfunkel, fulgte rektor Bodil Olsvik opp med rosende ord, på vegne av Høgskolen i Harstad.

Forlaget Cappelen Damm Akademisk var representert ved Erlend Gulbrandsen - redaktør innen høyere utdanning, med spesialområde innen samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi. 

Her, en litt forkortet versjon av hans hilsningstale:  

- Jeg tenkte å si noen ord i dag, ettersom jeg har vært med å lose boken til Viggo trygt gjennom ombrekking, korrekturlesing og andre arbeidsoppgaver vi i forlaget finner på for å "gjøre livet vanskelig" for lærebokforfattere som gjerne vil bli ferdig med skrivejobben.

- La oss ta gratulasjonen først. Det er flere grunner til å gratulere, for det er ingen liten bragd Viggo har gjennomført her. Jeg skal ta dere gjennom tre hovedgrunner.

- Den første grunnen til å gratulere er rett og slett at jobben med å skrive en lærebok er krevende. Å skrive lærebøker for høyere utdanning er et eget håndverk.

- Et håndverk der det finnes få kjente læremestre å studere under, og et håndverk som man egentlig bare kan mestre gjennom praksis. Den første boka er den desidert hardeste å skrive. Det er tidkrevende, frustrerende og tøft arbeid – det tar et uhørt antall timer, og krever en utholdenhet og målrettethet i toppklassen. Det å fullføre prosjektet er i seg selv grunn til å gratulere.

- Den andre grunnen til å gratulere er at Viggo Andreassen nå omsider har muligheten til å få seg litt fritid i livet. Det har jeg skjønt at har vært mangelvare til tider i løpet av det siste årets bokinnspurt.

- Den tredje og siste grunnen til å gratulere er at vi i forlaget mener at Viggo ikke bare har lykkes i fullføre jobben med å skrive en lærebok. Han har skrevet en svært GOD lærebok. En lærebok som vi i forlaget – om enn ikke helt objektivt, så i alle fall uten blygsel – mener er moderne, faglig oppdatert, pedagogisk anlagt og konsist utformet.

- En lærebok vi i forlaget med hånden på hjertet mener er den beste norske læreboken i mikroøkonomi som er på markedet i dag. En lærebok som vi gleder oss til å gå ut i verden og selge. Så derfor: GRATULERER!

- La oss nå gå over til ord nummer to for dagen. TAKK.

- Forlaget Cappelen Damm Akademisk skylder Viggo Andreassen stor takk av alle de samme grunnene som jeg allerede har nevnt. I tillegg er det noen grunner for å takke Viggo litt ekstra.

- Takk for at du har brukt av din dyrebare tid på å skrive en utmerket lærebok på norsk, og at du derigjennom har bidratt til styrking av norsk fagspråk og bedre læringsvilkår for norske studenter.

- Takk for at du har vært både utholdende og nådeløst kvalitetsbevisst i skrivingen, og gitt oss et produkt som vi er stolte av å kunne formidle til kunnskapstørste økonomistudenter der ute.

- Og sist, men ikke minst, takk for at du har vært en fryd å jobbe for og samarbeide med gjennom hele prosessen fra tidlig manus til ferdig layout og trykket bok.

- Kort oppsummert: TAKK!


LES MER:

 • Intervju med Viggo Andreassen

 • Innføring i mikroøkonomi
 • Publisert: 03.05.2012 13:50 av Kjetil Nilsen

  « Tilbake
  Legg til kommentar
  Legg til kommentar


  Legg til Avbryt
  1. Studietilbud
  2. Student
  3. FoU & Oppdrag
  4. Om høgskolen
  1. Bibliotek
  2. IKT
  3. Fronter
  4. Studentweb
  5. E-post
  6. Ansatt
  1. Nyheter
  2. Aktivitetskalender
  3. Ledige stillinger
  1. Nettstedsøk
  2. Nettstedskart
  3. Ansatteoversikt
  1. facebook facebook
  2. twitter twitter
  3. rss nyhetsmating
  1. Mitt Ståsted
  1. Høgskolen i Harstad
  2. Telefon 77 05 81 00
  3. postmottak@hih.no
  4. Kontaktinformasjon