Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Brennaktuelt om Barnekonvensjonen

Dr juris Lucy Smith – ein av dei framste ekspertar i landet på barnerett og menneskerettar – med foredrag om Barnekonvensjonen fredag.

Lucy Smith på høgskulen fredag kveld.

I samband med diskusjonen om tvangsutsending av mindreårige asylsøkarar, er det reist spørsmål om kva vektlegging norske styresmakter legg på barnekonvensjonen i forhold til barna sine rettar.

Eit særs aktuelt foredrag i den samanheng, vert halde fredag kveld på Høgskolen i Harstad. Harstad og omegn juristnettverk har invitert Dr. juris Lucy Smith, som vil ta for seg Barnekonvensjonens betydning innen norsk rett.

Lucy Smith er idag tilknytta Det juridiske fakultet i Oslo. Ho har tidlegare innehatt stillinga som rektor ved Univer­sitetet i Oslo (1993-1999). Hennar fagområde har vore barnerett, avtalerett og selskapsrett. Seinare har ho konsentrert seg om barnerett og menneskerettar.

Lucy Smith har vore styreleiar på Norsk senter for menneskerettar og har sete i styra til fleire humanitære organisasjonar og næringsverksemder. Smith var medlem i FNs barnekomité frå 2003 til 2009, og i åra 1983-1986 var ho medlem av CEDAW (UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women).

Foredraget fredag kl. 18:00 er ope for alle interesserte. Det er ei deltakeravgift på kr.100, men inga førhandspåmelding. Registrering og kaffi frå kl. 17:30   

Publisert: 21.03.2012 13:45 av Kjetil Nilsen

« Tilbake
Legg til kommentar
Legg til kommentar


Legg til Avbryt
 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon