Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Seminar: Verdighetens og trøstens rom

Fra:  10. September 2012 10:00  
Til:  10. September 2012 15:15
Sted:  Grønt Auditorium
 
 

ÅPENT DAGSSEMINAR: Verdighetens og trøstens rom


Tom Andersen Kjær                Mogens Pahuus 
   Sykehusprest                    Professor Emeritus  


Sykehusprest Tom Andersen Kjær, Herlev Hospital, København og professor Emeritus Mogens Pahuus, Aalborg Universitet gir hver sin forelesning over samme tema: Verdighetens og trøstens rom.

Kjær og Pahuus har begge arbeidet med trøst og verdighet på forskjellige måter. De vil presentere  arbeid de er i gang med om trøst og verdighet, og spesielt utdype hvordan rom kan forstås i denne sammenhengen.

Noe lesestoff:
Tom Andersen Kjær (2011): ”Nærvær som omsorgens fundament”, i Regner Birkelund (red.): Ved livets afslutning – om palliativ omsorg, pleje og behandling, Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s.207-221.

Mogens Pahhus (2011): ”Trøst og død” i Karen Marie Dalgaard og Michael Hviid Jacobsen (red.): Humanistisk palliation. København: Hans Reitzels Forlag, s.198-213.

TID               Mandag 10. sept. 2012, kl.10:00 -15:15
STED            Høgskolen i Harstad - Grønt Auditorium
Arrangør     Forskergruppen Liv og livsmot, HiH

Velkommen til alle!

 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon