Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Husker du .............?

Reminisens og erindring er sentrale begrep ved miljøskapende tiltak for demente. Høgskolen i Harstad har innredet en egen «huskestue» for undervisning i emnet.

Henny Kinn Solbjørg i gyngestolen i huskestua.

- Flere sykehjem har etter hvert tatt i bruk såkalte reminisens-stuer, beregnet spesielt på demente beboere, sier høgskolelektor Henny Kinn Solbjørg på vernepleierutdanningen.

Ideen er å prøve å hjelpe folk med å huske tilbake. Både erfaring og forskning viser at ved synet av gamle ting, møbler, blader og bruksgjenstander kommer ofte minnene strømmende på.

Stimulerende tiltak
- Gjenkjennelsen får folk i godt humør og de prater lettere. Så bruk av reminisensrom er veldig bra og stimulerende tiltak for demente – også for dem som har mistet språket, sier Kinn Solbjørg.

- Derfor får vernepleierstudentene undervisning i dette. Da bruker vi denne spesialinnredede reminisens-stua. Studentene har forresten vært med på innredningen.

Gjennomført stil
Lokalet bærer preg av en autentisk atmosfære av «gamle dager». I stue-delen finner vi bl.a. et enkelt teak salongbord med en litt klumpete dyp sofa; et teak kabinett; en gammel radio og en tidlig Tandberg TV-modell. En gammel Singer symaskin, en kaffekvern og en Grepa komfyr er blant gjenstande plasssert i kjøkkenseksjonen. Veggene prydes av broderibilder og «selvfølgelig» en minneplatt med bilde av Kong Haakon    

- Det kommer stadig nye ting og gjenstander til, sier Kinn Solbjørg. – Vi har lagt inn et arbeidskrav for andreårsstudentene som består av en gruppeoppgave om reminisens. I den forbindelse får studentene disponere litt midler til å gjøre noen innkjøp.

Reminisensteater
- Neste år vil reminisens bli viet ekstra oppmerksomhet på utdanningen, opplyser professor Rikke Gürgens Gjærum. Hun har faglig ansvar for Usedvanlig Teater. Det tilbys som alternativt prosjekt som avsluttende bachelor-oppgave for vernepleierstudentene.

- I vårsemestert 2013 blir det reminisensteater, der skuespillerne vil bestå av barn og pensjonister, sammen med studenter. Vi har allerede nedsatt en forberedende referansegruppe av eldre, der vi skal jobbe med personlige livshistorier. Ut fra dette materialet vil jeg så utarbeide det som vil danne grunnlaget for teaterprosjektet neste år, avslutter Gürgens Gjærum.

Publisert: 25.04.2012 12:20 av Kjetil Nilsen

« Tilbake
Legg til kommentar
Legg til kommentar


Legg til Avbryt
 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon