Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Barn og seksualitet – om seksuelle overgrep

Hun har undervist over 10.000 ansatte som jobber med barn og unge i Norge for å spre kunnskap om overgrep mot barn. Neste uke holder hun seminar ved HiH.

Margrete Wiede-Aasland.

En større undersøkelse gjennomført midt på 80-tallet av Marianne Sætre, Harriet Holter og Ellen Jebsen, viste at fem prosent av barn under 18 år ble utsatt for grove gjentatte seksuelle overgrep. Omfanget er neppe redusert med årene.

Det er nettopp seksuelle overgrep av barn som står på dagsorden på det åpne seminaret som Margrete Wiede-Aasland holder ved Høgskolen i Harstad fredag kommende uke. Aasland er spesialist i sexologisk rådgiving og terapeut, tilknyttet Institutt for klinisk sexologi og terapi.

Mangelfull opplæring
Hun har undervist mer enn 10.000 ansatte som jobber med barn og unge i Norge i løpet av de siste 25 årene for å spre kunnskap om overgrep mot barn. Flere profesjonsutdanninger rettet inn mot barn og unge, kjennetegnes ved mangelfull opplæring på dette området. 

Nettstedet barnehage.no påpeker f.eks. at mindre enn halvparten av førskolelærerutdanningene har undervisning i seksuelle overgrep for å lære kandidatene å kjenne signalene.

Aasland kommenterer at hun gjerne skulle nådd ut til så mange flere, spesielt i barnehagene hvor de voksne tilbringer så mye tid med barn. For bare tre prosent av alle meldingene som går til barnevernet og meldes videre til politiet, kommer fra barnehager.

Frykt for å tråkke feil
– Det er skremmende lavt med tanke på hvor mye tid et barn tilbringer i barnehagen og av disse meldingene er det svært få som omhandler seksuelle overgrep, sier Aasland. En av de største utfordringene, er ifølge henne frykten for å tråkke feil.

– Mange barnehageansatte synes det er ubehagelig å skulle håndtere en overgrepssak. De vet ikke hvordan de skal gå fram. De vil ikke tenke det verste og er redde for hva de kan sette i gang. Men det er lov å bekymre seg. Tar man feil så er det jo det aller beste, påpeker hun til barnehage.no

På det åpne seminaret på høgskolen fredag 27. april, vil Aasland fokuserer spesielt på:

- Hva er seksuelle overgrep mot barn og unge?
- Hvem begår seksuelle overgrep?
- Hvem utsettes for seksuelle overgrep?
- Hva gjør jeg om jeg blir bekymret eller et barn / en ungdom forteller meg om det? 
  Og hva kommer til å skje?
- Signaler barn kan gi
- Hvordan forteller vi barn og unge om seksuelle overgrep?

Det er videreutdanningen for Psykososial arbeid med barn og unge som står som arrangør av seminaret.

PROGRAM

Publisert: 18.04.2012 13:25 av Kjetil Nilsen

« Tilbake
Legg til kommentar
Legg til kommentar


Legg til Avbryt
 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon