Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Ny strategiplan for Høgskolen i Harstad

- Får jo lyst til å søke meg til Høgskolen i Harstad når jeg leser dette, var en av de eksterne styremedlemmenes spontane tilbakemelding på den nye strategiplanen.

Direktør Karl Erik Arnesen og rektor Bodil Olsvik.

Noe av det første rektor Bodil Olsvik, prorektor Svein Tvedt Johansen og direktør Karl Erik Arnesen måtte ta fatt på som nytiltrådt øverste ledelse ved HiH i august, var å lede arbeidet med utarbeiding av ny strategiplan.

- Vi la vekt på å ha en åpen prosess utover høsten, der alle skulle ha mulighet til å bidra – både fagansatte, administrativt ansatte og studenter gjennom sine tillitsvalgte. For oss var det viktig å få en strategiplan som er solid forankret i organisasjonen, sier rektor og direktør.

Ny visjon
De understreker samtidig at de la opp til å få en plan som er utformet slik at den angir retning for organisasjonen på et overordnet strategisk nivå. I forlengelsen av dette vil det så utarbeides konkrete operasjonelle resultatmål.

Noe av det nye ved strategiplanen man umiddelbart fester seg ved, er den reviderte visjonen: Høgskolen i Harstad - en høgskole med rom for store ambisjoner.

– Med dette ønsker vi å uttrykke at selv om vi må erkjenne at vi er blant de mindre høgskolene, skal det være rom for både ansatte og studenter å ha store ambisjoner. Det gjelder såvel innen forskning som utdanning.

Verdigrunnlag
- I tillegg har vi tatt på alvor et mangeårig ønske om å få på plass et verdigrunnlag for høgskolen. Våre kjerneverdier skal være Respekt, Åpenhet og Frihet. Det er nå en del av Strategiplanen og skal være med på å danne et viktig fundament – både som leveregler og som forutsetninger for å nå våre mål.

I strategiplanen utdypes viktigheten av å utvise Respekt for kolleger, studenter og omgivelsene - uavhengig av bakgrunn og meninger. Mangfold og forskjellighet fremheves som en styrke for høgskolen.

Med Åpenhet vektlegges verdien av god kommunikasjon i alle ledd – en forutsetning for å skape et klima preget av tillit, heter det i strategiplanen.

Frihet fremheves som en grunnleggende verdi innen høyere utdanning: Det skal være lov å tenke nytt og å prøve og feile.  

De tre hovedområdene, utpekt for spesiell strategisk satsing innen utdanning, forskning og praksis i planperioden (2012 – 2016) er:
- Den nye profesjonsrollen innen helse- og sosialfag
- Samfunnsutvikling i nordområdene med oppmerksomhet rettet mot næringsutvikling og folkehelse
- Samfunnssikkerhet gjennom fagområdene helse, logistikk og ledelse

Strategiplan  2012-2016:

Publisert: 17.04.2012 08:50 av Kjetil Nilsen

« Tilbake
Legg til kommentar
Legg til kommentar


Legg til Avbryt
1 Kommentar

Sløvt

Kommentar av Oljemannen. Dato 19.04.2012 kl. 13:26

Det står ikke et pip om realfag, samarbeid med andre høgskoler eller universitetsmål (fusjon). Dette er direkte tannløst, og jeg håper planen bare er laget på automatikk og for syns skyld. Merkelig at akademia i en såpass stor by ikke er vassere enn dette.
Nytt innlegg Svar på innlegg Varsle
Legg til kommentar


Legg til Avbryt
På hvilket grunnlag vil du klage inn denne kommentaren?
Send klage Avbryt
 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon