Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Vi kan hjelpe deg med...

Lån og lånekort Studentbeviset eller nøkkelkortet brukes også som lånekort. Ta det alltid med deg når du ønsker å låne noe på biblioteket. Les mer om lånekort og hvordan bli låner.
Lånetider Utlånstid kan variere. Sjekk hvor lenge du kan låne ei bok eller et tidsskrift.
Reservere og fornye lån Logger du deg inn på Min side i BIBSYS Ask, kan du selv reservere utlånte bøker og fornye dine lån.
Lån fra andre bibliotek (innlån) Finner du ikke det du trenger i HiHs bibliotek? Bøker biblioteket ikke har, kan som regel bestilles fra andre bibliotek.
Pensumlitteratur Pensumbøker er oppstilt systematisk etter emne sammen med den øvrige boksamlingen, og må søkes opp enkeltvis i BIBSYS Ask.
Artikkelkopier Du kopierer selv artikler fra tidsskrifter vi har, og bruker BIBSYS Ask til å bestille kopier av artikler fra tidsskrifter vi ikke har.
Kopiering/utskrifter Studenter skal bruke kopimaskiner utenfor bibliotekets lokale. Disse multifunksjonsmaskinene finnes på datalab i 3. etasje, utenfor klasserom og rødt auditorium i 2. etasje og IKT-kursrom. Mer informasjon om HiHs utskriftsløsning, se utskrifts- og kopieringsmuligheter ved HiH.
Clara: Informasjonssentral for opphavsrett og klarering | Kopinor
Er du desentralisert- eller deltidsstudent? Alle studenter tilknyttet Høgskolen i Harstad, kan benytte seg av bibliotekets tjenester. Er du utenbys desentralisert student eller deltidsstudent, kan du få litt ekstra hjelp.
Eksterne brukere Som eksterne brukere regnes medlemmer av HiH Alumni, studenter fra andre institusjoner og andre som ikke er tilknyttet Høgskolen i Harstad.
Utlån av multimedia Biblioteket har et nært samarbeid med IKT-tjenesten og låner ut prosjektører og annet multimediautstyr på dagslån til studenter med gyldig studentbevis og til ansatte.

Ønsker du lenger lån eller å reservere multimediautstyr, må du sende en e-post til multimediatjenesten eller ta kontakt med Rikke Ditlefsen. Les mer om bruk og utlån av utstyr på IKT-tjenestens nettsider.
Brukeropplæring Brukeropplæring er timeplanfestet til starten av studiet. Vi anbefaler sterkt at du får med deg denne undervisningen, da du vil ha god nytte av det resten av studietida. Vi gir også veiledning på forespørsel, men denne veiledningen bygger ofte på den opplæringen du får ved starten av studiet.
Arbeidsplasser Det er populært å sitte å jobbe på biblioteket, men vi har dessverre noe begrenset med plass. Derimot finnes det mange andre arbeidsplasser rundt på bygget som grupperom og stille lesesal. Du kan bruke egen bærbar PC overalt.
Funksjonshemmede Biblioteket er, som resten av høgskolen, tilrettelagt for rullestolbrukere. Les mer om hjelp for funksjonshemmede.
Låneregler Vilkår for lån/lånetakers ansvar. Før du kan bli låner, må du ha lest lånereglene.
Om biblioteket Åpningstider | Kontaktinformasjon
 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon