Høgskolen i Harstad

www.hih.no   post@hih.no   Telefon +47 77 05 81 00

Alle typer informasjonsressurser

 • Artikler etter emne
  Databaser, nettsteder og andre ressurser fordelt på fag/emner.
 • Avhandlinger
  Dissertaser, avhandlinger og masteroppgaver finnes ofte fritt tilgjengelig i fulltekst i åpne elektroniske institusjonelle arkiv (repositories).
 • Aviser
  Aviser, tidsskrifter, nyheter fra Norge, Norden, Europa og andre deler av verden fra onlineaviser.no
 • Bibliotekkataloger 
  Finner du ikke de bøkene du leter etter i Oria, kan du prøve en annen bibliotekkatalog.
 • Bokanmeldelser
  Lenkesamling med pekere til nettsteder med bokanmeldelser
 • Bøker
  Bøker er registrert i Oria. Søk i bibliotekbasen via Oria.
 • Elektroniske bøker
  E-bøker er elektroniske utgaver av trykte bøker. Her finner du både de vi har i abonnement og klassikere fritt tilgjengelig.
 • Filmer
  Sjekk ut bibliotekets stadig voksende filmsamling. Filmer finner du ved å søke i OriaFlere filmressurser ...
 • Fritt tilgjengelige artikler
  Artikler i databaser som er fritt tilgjengelig på Internett. Noen av basene kan kreve at du registrerer deg, men er deretter tilgjengelig uten at det koster noe.
 • Fulltekstdatabaser
  Databaser hvor du finner hele teksten til artikler, kapitler med mer. Mange av våre største baser er kun tilgjengelig fra HiHs nettverk, men det finnes også mye fritt tilgjengelig.
 • Kart
  Globalis.no - et interaktivt verdensatlas fra FN-sambandet. 
 • Leksika
  Her finner du en oversikt over HiHs tilgang til elektroniske leksika. Mye finnes også gratis på nettet.
 • Nordiske artikkelressurser
  Oversikt over databaser og nettsteder hvor det er mulig å finne artikler og referanser til artikler på skandinaviske språk.
 • Offentlig informasjon
  Et utvalg nasjonale og internasjonale nettsteder med offentlig informasjon.
 • Ordbøker og leksika
  Oversikt over Høgskolen i Harstads tilgang til elektroniske ordbøker og leksika. Mye finnes fritt tilgjengelig på nettet.
 • Pensumlitteratur 
  Hvordan du kan finne pensumbøker.
 • Referansedatabaser
  Henvisninger (referanser) til litteratur om et tema/emne. Du finner ofte et sammendrag eller utdrag (abstract), men ikke selve teksten.
 • Siteringsbaser
  Finn artikler som blir referert til av andre. Blir dine publikasjoner sitert eller referert til?
 • Statistikk
  Nettsteder med statistisk informasjon.
 • Tidsskrifter
  Finn elektroniske tidsskrifter ved HiHs bibliotek ved hjelp av Oria.
 • Vitenskapelige publikasjoner og avhandlinger
  Dissertaser, avhandlinger og masteroppgaver finnes ofte fritt tilgjengelig i fulltekst i åpne elektroniske institusjonelle arkiv (repositories).
Andre muligheter:
 1. Studietilbud
 2. Student
 3. FoU & Oppdrag
 4. Om høgskolen
 1. Bibliotek
 2. IKT
 3. Fronter
 4. Studentweb
 5. E-post
 6. Ansatt
 1. Nyheter
 2. Aktivitetskalender
 3. Ledige stillinger
 1. Nettstedsøk
 2. Nettstedskart
 3. Ansatteoversikt
 1. facebook facebook
 2. twitter twitter
 3. rss nyhetsmating
 1. Mitt Ståsted
 1. Høgskolen i Harstad
 2. Telefon 77 05 81 00
 3. postmottak@hih.no
 4. Kontaktinformasjon